DADES LOCALS DEL DIA METEO MATARÓ CENTRE
Informació meteorològica del dia en curs s'actualitza cada 10 minuts
Horari de les dades en UTC per horari local hivern sumar 1 hora, estiu + 2 hores.
Per veure les dades centrades configurar el navegador amb vista al 100%

Aquesta pàgina es refresca cada 5 minuts automàticament
(Per tal de refrescar la pàgina manualment premeu F5)

clocks for websitecontadores web

Mesura del vent està en Kts. per convertir a Km/h multiplicar per 1.851999999984

Hora     Temperatura    Humitat      Punt Rosada    Baròmetre    Ràfegues Vent    Vel. Mitja Vent    Direcció vent    Pluja últim minut    Pluja diaria   Pluja mensual  Pluja anual   Index de Temp.